måndag 22 februari 2016

Godkänd eller inte godkänd planering för projektarbetet

Som jag tidigare har skrivit så har jag redan satt igång med examensarbetet. Beatriz hoppade på projektet en bit in. Vi har varit på möte i Stockholm och träffat våran kontaktperson som kom ända från Italien för att träffa oss. Idag ska vi har möte med våran examinator och fråga om vi får göra två examensarbeten. Ett i tredje året och fortsättningen i femte året. Vi har haft möte med en lärare som jag anser är en väldigt klok man, och han har hjälp oss med planeringen. Hur vi ska dela upp arbetet. Vad vi ska göra i första arbetet på 15 hp och vad vi ska göra på andra arbetet på 30 hp.
Idag ska vi se om planeringen och förslaget går igenom. Vi vill även få en handledare tilldelad oss. Vi har önskemål på en lärare som heter Janne, samma lärare som hjälpte oss med planeringen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar